May 30

SAİCA PACK SAKARYA AMBALAJ’DA DİRENİŞ BAŞLADI

Selüloz-İş Sendikası olarak Nisan ayında örgütlenmesini yaptığımız ve 24 Nisan’da yetki tespitine başvurduğumuz İspanyol menşeili Saica Pack Sakarya Ambalaj işyerinde 29 Mayıs’ta 6 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise hiçbir şey gösterilmedi ve arkadaşlara notere onaylatmaları için adlarına işveren tarafından düzenlenmiş bir belge verildi. Belgede; “Ailevi ve özel sebeplerle borçlarımı ödemek için ihtiyacım olan toplu para nedeni ile çalışmakta olduğum fabrikanın sahibinin ve dolayısı ile işverenimin değişmesi hususunu da göz önünde bulundurarak kıdem tazminatımın ödenmesi ve iş sözleşmemin feshedilmesine ilişkin talebimin kabulü ile gereğinin yapılmasını ihbaren bildiririm.” Yazıyordu. Ancak ne işçi arkadaşlar kendi isteği ile çıkmak istediler ne de böyle bir belgeyi imzalamak… Sonrasında ise atılan arkadaşlar işveren tarafından kapıya çıkarıldı ve içeri alınmadılar. Bunun üzerine aynı gün pankartlarımızı asarak direnişe başladık.

Bizim bu işyerindeki temel talebimiz işten atılan işçilerin işe geri alınması ve bundan sonra herhangi bir işçinin işine son verilmemesidir. Aynı zamanda Saica işvereni işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duymalı ve işyerinde yaşanabilecek sorunların toplu pazarlık masasında çözülmesinin önünü açmalıdır.  Son olarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; hem işten atılan üyelerimiz için hem de içeride kalan üyelerimiz için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/saica-pack-sakarya-ambalajda-direnis-basladi/