Oca 22

SAİCA PACK DİRENİŞİ SONUÇLANDI!

Sakarya/Söğütlü’de kurulu buluna ve 29 Mayıs 2019 tarihinde işten atılmaları üzerine başlanılan Saica Pack direnişi 20 Ocak 2019 itibariyle sonuçlandı. Yaklaşık 8 ay süren direniş, bütün zorluklara rağmen kararlıklıkla sürdürülmüştü.

Gelinen noktada ise koşullar değerlendirilerek direnişi sonlandırma kararı alınmıştır. Bu kararın sonucunda işçiler, kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak; 12 aylık brüt ücretleri tutarında net tazminat geliri elde ettiler.

Direnişin birincil amacı, işyerindeki örgütlülüğün devamı ve işçilerin atılması önlemekti. Bu direnişin sonucunda bu amaçlara ulaşılmıştır. Direnişin diğer bir amacı ise, direnişteki üç işçinin işe geri dönmelerini sağlamaktı. Buna ek olarak işçilerin işe iade davaları açılmıştı. Ancak Türkiye’deki yargı sisteminin boşluklarından kaynaklı, işçi davayı kazansa dahi cüzi bir tazminat karşılığında işe alınmamaktadır. Bu koşullar da dikkate alınarak, direniş işçiler adına önemli bir maddi kazanımla sonuçlanmıştır.

Bu süreçte başta direnişi 8 ay devam ettiren 3 onurlu işçiye Selüloz-İş Sendikasının onurlu duruşunu yansıttıkları için ekstra bir teşekkür borçluyuz. Ayrıca dayanışmalarını eksik etmeyen başta sendikamız organları ve üyeleri olmak üzere, tüm sendikalara, derneklere, siyasi partilere, kısaca yüreği emekten yana olan tüm sınıf dostlarına teşekkür ediyoruz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/saica-pack-direnisi-sonuclandi/