Eyl 09

Saica Direnişinin 100. Gününde Sendikamızdan Basın Açıklaması

Sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atılan Saica işçileri direnişlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün direnişte 100. gününü tamamlayan Saica işçileri için Sendikamız fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikamız Genel Başkanı Ergin Alşan basın açıklamasını gerçekleştirirken, açıklamaya Türk-İş İstanbul Bölge Başkanı Adnan Uyar, Sendikamız İstanbul, Kocaeli, Çaycuma Şube Başkanları, Yöneticileri, İşyeri Temsilcileri ve üyelerimiz, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi ve sendika yöneticileri ile Sakarya’da emekten yana olan dernekler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve STK’lar katıldı.

Alşan yapmış olduğu açıklamada şunlara değindi:

Değerli sınıf dostları, sevgili basın emekçileri;

Bugün sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten atılan Saica Pack işçilerinin başlattıkları direnişin 100. Günü,

100 günlük direnişte onca şey yaşadık. Hem sendikamız hem de yağmur, soğuk, sıcak demeden direnen üyelerimiz çok şey öğrendi, çok da şey öğretti. En başta bu zor koşullarda nasıl hak mücadelesi verileceğini, işine, ekmeğine nasıl sahip çıkılacağını, bir an bile umutsuzluğa kapılmadan başı dik bir şekilde her gün bu direniş çadırında nasıl durulacağını gösterdiler. Bunlar bile başlı başına direnişimizin kazanımlarıdır.

Hepinizin bildiği gibi 100 gün önce en temel anayasal haklarını kullandıkları için hukuksuz bir şekilde işten atılan ve 29 Mayıs günü direniş çadırını kurarak hakkına sahip çıkan Saica işçileri, bugün de aynı kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar. 100 gündür ne taleplerimiz değişti, ne de kararlılığımız. Bizim en temel talebimiz Saica Pack Sakaya Ambalaj işyerinin sendikalı bir şekilde çalışmasıdır. İster içerdeki işçiler olsun isterse de içeri girmek için mücadele veren işçiler olsun hiç kimse fabrikanın ne zarar etmesini ne de durmasını istiyor. Bizim tek isteğimiz; iş barışının sağlandığı, işçilerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirildiği bir Saica Pack fabrikasıdır.

Bizim taleplerimiz son derece net ve açıktır. Burada vermiş olduğumuz mücadele de bunun göstergesidir. Buradan bir kez daha işverene sesleniyoruz.

İşleri elinden alınan işçiler birer makine ya da ham madde değiller. Hepsinin aileleri ve aileleri ile kurdukları bir hayat ve bir gelecekleri var. Onları işten atmak demek sadece onları maddi olarak zarar uğratmak demek değildir. Aynı zamanda aileleri ile kurdukları hayatın, gelecek planlarının da bozulması demektir. Bu nedenle 100 gündür burada verilen mücadele aynı zamanda bir yaşam mücadelesidir. Evet, hiçbir işçi hayatını işverenin iki dudağının arasına sıkıştırmak istemez. Ancak sendikasız çalışma bildiğiniz gibi bütün işyerlerinde işçilerin hayatlarını işverenlerin ellerine teslim etmek demektir. O yüzden Saica işçilerinin hem sendikalaşma aşamasında gösterdikleri kararlılık hem de 100 gündür vermiş oldukları mücadele yaşam mücadelesi olduğu kadar insanca bir yaşam mücadelesidir.

İşçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkı tanınsın ve yetki tespitine yapılan itiraz kaldırılsın!

Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan üç Saica işçisi işe geri alınsın!

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/saica-direnisinin-100-gununde-sendikamizdan-basin-aciklamasi/