Nis 27

NİSAN 2020 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Küresel salgın market ve pazarlara gitmeyi de sınırlamıştır. Çalışmada sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir.

 KORONAVİRÜS SALGINI DAR GELİRLİYİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR.    

 BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ TUTARI 2.884 TL 

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2.374 TL, YOKSULLUK SINIRI 7.733 TL

 MUTFAK ENFLASYONUNDA ARTIŞ ORANI AYLIK YÜZDE 1,23ON İKİ AYLIK YÜZDE 12,68

Küresel salgın Koronavirüs ülkemizde de olumsuz etkisini göstermektedir. Ancak yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha fazla kötüleştirmektedir.

Koronavirüs salgını görülmeye başladığından itibaren dünyanın her yerinde ve ülkemizde de bazı önlemler alınmıştır. Alınan önlemlerin pek çok ekonomik faaliyeti durdurması, işten çıkarmaların artması, ücretsiz izine çıkarılan işçilere verilen ücret desteğinin asgari ücretin yarısı tutarında kalması, kayıtdışı istihdamın da yaygınlığıyla birlikte koronavirüsün ekonomiye etkisi, vereceği zararın özellikle düşük ücretli ve yoksul kesimlerde giderek artacağını ortaya koymaktadır.

Bu salgın döneminde ücretlerin korunması ve ihtiyacı olanlara gelir destekleri sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde giderek artış gösteren gıda fiyatları ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalar elde edilen ücret gelirleriyle karşılanamamaktadır. İşçi kesimi, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin insana yakışır bir düzeyde olmadığını daha yürürlüğe girmeden dile getirmiş, ancak işveren-hükümet kesiminin kararı geçerli olmuştu. Gelinen aşamada asgari ücretin ve genel olarak ücret gelirlerinin yetersizliği görünür olmuştur.   

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) çalışanların geçim şartlarını otuzüç yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarakyaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı”araştırmasıyla ortaya koymaktadır. 

Sürekli vurgulandığı üzere, yoksulluk sınırı ücret değildir, haneye girmesi gereken toplam gelirdir. Ancak hanede çalışan veya gelir getiren kişi sayısı son derece düşüktür. Araştırmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak, küresel salgın market ve pazarlara gitmeyi de sınırlamıştır. Çalışmada sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. 

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2020 Nisan ayı sonucuna göre: 

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.374,00 TL,  
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7.732,91 TL,
  • Bekar bir çalışanın‘yaşama maliyeti’ise aylık 2.883,88TLolarak hesaplandı.   

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/nisan-2020-aclik-ve-yoksulluk-siniri/