Kas 15

Lila Kağıt Örgütlenmesi Devam Ediyor

Eylül ayından bu yana çalışma yürttüğümüz Çorlu’daki Lila Kağıt işyerinde örgütlenme sürecimiz devam ediyor.

Bu çalışmalardan birini ise geçtiğimiz hafta cuma günü fabrika önünde bildiri dağıtımı yaparak gerçekleştirdik. Gündüz vardiyasının çıkış, ikinci vardiyanın ise giriş zamanına denk getirdiğimiz bildiri dağıtımı son derece yararlı olmuştur. Hem bildiri dağıtırken hem de daha sonrasında işçilerden geri dönüşler yaşanmıştır. Aşağıda bildirimizin içeriğini sizlerle paylaşıyoruz:

DEĞERLİ LİLA KÂĞIT İŞÇİLERİ

Bildiğiniz gibi bir süredir çalıştığınız işyeri olan Lila Kâğıtta sendikalaşma çabalarımız sürmektedir. Sizlerle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmada önemli aşamalar kaydettik. Yine sizlerin vereceği destekle de bu çalışmayı en kısa sürede sonuca ulaştırıp Lila Kâğıt işyerini sendikalı yapacağız.

Bizler çok iyi biliyoruz ki hem üye olan hem de üye olmayı düşünen işçiler üzerinde amirinden, mühendisine kadar çeşitli kişiler tarafından baskılar uygulanmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi, bir işçiye Anayasal hakkı olan sendikaya üye olduğu için ya da sendikal faaliyet yürüttüğü için baskı uygulamak, e-devlet bilgilerini istemek suçtur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” başlıklı 118. Maddesine göre;

“Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Bizlerin, dolayısıyla da sizlerin bu işyerindeki tek derdi ekmeğinizi büyütmektir. Hiçbir işyeri sendikalı olduğu için batmaz da kapanmaz da. Siz de ekmeğinizi büyütmek için ve daha iyi koşullarda çalışmak için ne bu yılbaşını ne de başka bir şeyi bekleyin. En kısa sürede içerideki birçok arkadaşınız gibi üyeliklerinizi yapın ve sendikalı olarak çalışmaya başlayın. Sizler birlikte olduğunuz sürece güçlüsünüz, bu birlikteliğin yolu da sendikaya üye olmaktan geçmektedir.

Biz Selüloz-İş Sendikası olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz ve gelecek günlerde acaba yılbaşında ne zam alırım düşüncesi ve korkusu olmadan güvenceli bir şekilde çalışmanızı sağlayacağız.”

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/lila-kagit-orgutlenmesi-devam-ediyor/