Nis 08

Koronavirüse Karşı İşyerlerinde Uygulanması Gereken 7 Kural

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koranavirüse karşı işyerlerinde uygulanması gereken 7 kuralı yayımladı.

Bakanlığın bildirdiği kurallar aynen şöyle:

Ateş Ölçüm Kuralı
–       İşyerine girişlerde, istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli.
–       Bilim Kurulu’nun belirlediği 37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli.
–       Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı.
–       Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı.

Hijyen Kuralı
–       İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı.
–       Hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımı teşvik edilmeli.
–       Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalı.
–       Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.
–       İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı.

İş Sürekliliğini Sağlama Kuralı
–       Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
–       Yedek tedarik yolları belirlenmeli.
–       Vardiya sistemi veya çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler belirlenmeli.
–       Çalışanların psikososyal durumları takip edilmeli.
–       İşyerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan sayısı belirlenmeli. İhtiyaç halinde veya acil durumlarda belirlenen asgari çalışanların kullanılacağı planlamalar yapılmalı.
–       Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda, kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli.
–       Uygun durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, işyeri faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağırılmalı.

Takip Kayıt Kuralı
–       Çalışanlar, serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.
–       Herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmeli. 

1,5 Metre Kuralı
–       Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.
–       Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli.
–       Zorunlu haller dışında asansörler kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binmeli.
–       Yakın mesafede çalışma zorunluluğu bulunan kişiler, sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı.
–       Toplantılar dijital platformlara taşınmalı. 

Bilgilendirme Kuralı
–       Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığımızca yayımlananlar başta olmak üzere bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.
–       Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde verilmeli.

Beyan Kuralı
–       Son 14 günde yurtdışından gelmiş kişilere veya Covid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılabilmeli.

Kaynak: Tez Koop-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/koronaviruse-karsi-isyerlerinde-uygulanmasi-gereken-7-kural/