Tem 15

‘Kiralık işçi’ yasası Anayasa Mahkemesi’nde

kiralık aymCHP, ‘Kiralık İşçi’ yasası olarak bilinen, İş Kanunu ve İŞKUR kanununda değişiklik yapan kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP, işçilerin kiralanmasının ve özel istihdam büroları kurulmasının önünü açan ve 20 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, yaptıkları iptal başvurusunun ardından TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ temsilcileriyle birlikte Anayasa Mahkemesi önünde bir açıklama yaptı.
“İŞÇİ SİMSARLIĞI”

Sendikaların görüşlerini de alarak iptal davası dilekçesini hazırladıklarını belirten Gök, bu kanunla işçi simsarlığının hayata geçirilmek istendiğini, sendikal hareketlere darbe vurulduğunu ve işçilerin bir mal gibi alınıp satılmasının yasal hale getirilmesinin önünün açıldığını savundu.
“21. YÜZYILIN KÖLELİK YASASI”

7 milyon kayıtlı işçinin yarısını ilgilendiren bu düzenlemede işçiler için olumsuz sonuçlar doğuracak pek çok hüküm bulunduğunu ifade eden Gök, “CHP olarak kiralık işçiliği 21. yüzyılın kölelik yasası olarak görüyoruz. Kiralık işçilik çalışma hayatını kaosa sokacak, çalışanların haklarını geriye götürecek, çalışma barışını kökten bozacaktır” dedi.
TÜRK-İŞ adına konuşan Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da, insanın kiralanması ve bir meta haline dönüştürüldüğü bu yasanın insan sömürüsü, emek sömürüsü, örgütsel hakların ve sosyal güvence haklarının ellerinden alınması anlamına geldiğini söyledi.
“KEMAL SUNAL FİLMLERİNDEKİ AMELE PAZARI”

İptal başvurusunda DİSK adına konuşan Arzu Çerkezoğlu da, Türkiye’de çalışma yaşamı, işçi sınıfının geleceği ve doğmamış çocuklarımızın geleceği açısından son derece önemli olan bir yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi önünde olduklarını belirterek, “Bu yasa Türkiye’de çalışma hayatının temel ilkelerini ve çatısını ortadan kaldırmaktadır. Bu yasa işçilerin çalıştığı işyeri, işvereni dahi belli olmadan, günlük, hatta saatlik istihdama bile olanak vermektedir” dedi. Yasanın bu haliyle uygulanmaya başlamasının Türkiye’yi bir emek cehennemine dönüştüreceğini savunan Çerkezoğlu, “Kiralık işçilik esas çalıştırma biçimi haline gelecektir. Taşeron çalıştırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu hep konuşuyoruz. Taşeron işçilerine kadro verme vaadiyle bizden oy isteyen iktidar partisi bugün o vaadini unuttu ama, bilin ki bu yasa taşerona rahmet okutacak bir yasa” diye konuştu. Çerkezoğlu, işçilerin bu yasayla çalışması halinde işveren anlamında hiçbir muhatapları olmayacağını ifade ederek, “Bu açıkça bir kölelik düzenidir. Türkiye’ye, Kemal Sunal filmlerinden bildiğimiz amele pazarını getirmeye çalışıyorlar” dedi.

Kaynak: Sözcü

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/kiralik-isci-yasasi-anayasa-mahkemesinde/