Eyl 02

İşveren emekli çalışanı da sigortaya bildirmelidir- HÜSEYİN İRFAN FIRAT

Soru: 1994 den beri aynı işveren bağlı çalışıyorum 2009 da emekli oldum sadece kıdem tazminatımı ödediler ve emeklilik sonrasında aynı yerde çalışmaya devam ettim. Bugün itibari ile işverenim tarafımdan haksız fiil ile işten çıkarıldım. Hakkımda bir tutanak yok savunmam da alınmadan işten çıkarıldım. Beni ceza almak ile tehdit ediyorlar, sigortasız çalıştığım için de ceza ödeyeceğimi öne sürüyorlar önceki yazılarınızda buna benzer olaylarda ceza alınmadığını yazmışsınız benim olayım içinde süreç nasıl işler ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Öncelikle işverenin emekli çalışanı SGK’na bildirmemesi kendi işlediği bir suçtur. Yani sizi emekli olduğunuzdan sonra kayıt dışı istihdam etmişler. Bundan dolayı işveren idari para cezası ve ödemediği sosyal güvenlik primlerini yasal faizi ile ödemesi gibi yaptırımlara uğraması gerekecektir. Yani kayıt dışı çalıştırıldığınız için sizin ceza göreceğiniz doğru değildir. Diğer taraftan işverenin sizi gerekçe göstermeksizin ve savunmanızı almadan işten çıkarması Yasal değildir. Şayet işveren sizi herhangi bir olay ile suçluyor ve iş sözleşmenizin sona erdirilmesini bu olaya bağlıyorsa bunu fesih bildiriminde açıkça belirtmek zorundadır. Ayrıca sizin konuyu yargıya taşımanız koşulunda işveren bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Dolayısı ile vakit geçirmeden bir hukukçu ile görüşerek haksız fesih ve ödenmeyen haklarınız için dava süreci başlatmanız gerekiyor.

İŞÇİYE NAKİT ÖDENMELİDİR

Soru:

Özel bir şirkette 3 yıldan beri çalışırken istifa ederek işten ayrıldım. Önceki yıllara ait kullanmadığım yıllık izinlerim var. İşverenim istifa ettiğim için izin hakkın yok diyor. Kullanmadığım bu izinlerin ücretini almak hakkım değil mi?

Cevap: İş kanunumuzun konuya düzenleme getiren ilgili maddesi aynen aşağıdaki gibidir:

“MADDE 59. – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar”

Madde metninden de açıkça anlaşılabileceği yasa işten ayrılma sebebine bakılmaksızın kullanılmayan yıllık ücretli izinlerin karşılığının işten ayrılırken işçiye ödenmesini buyuruyor. Dolayısı ile size kullanmadığınız izinlerinizin karşılığının (en son ücretiniz üzerinden) ödenmesi gerekiyor. İşverenin “istifa ettiğin için hakkın yok “ söylemi doğru değildir. Bu konuda gerekirse yargı yoluyla hak arayabilirsiniz.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/yazilar/isveren-emekli-calisani-da-sigortaya-bildirmelidir-huseyin-irfan-firat/