Ara 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KASIM 2016

MOiyA99toYpaAltı aylık enflasyon oranı, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamının, Mayıs 2016 endeks değeri olan 278,02 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,52 oranındadır. 

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Aralık 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2016 Kasım ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 0,52 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 7,00 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,79 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Haziran-Kasım 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamının, Mayıs 2016 endeks değeri olan 278,02 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,52 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-kasim-2016/