Tem 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ HAZİRAN 2022

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Temmuz 2022 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2022 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 4,95 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 78,62 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 44,54 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2022 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2022 endeks değeri olan 977,90 rakamının, Aralık  2021 endeks değeri olan 686,95 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 42,35 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-haziran-2022/