Oca 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARALIK 2019

Temmuz-Aralık 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2019 endeks değeri olan 440,50 rakamının, Haziran 2019 endeks değeri olan 413,63 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,50 olmaktadır.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ocak 2020 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,74 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,84 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,18 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Temmuz-Aralık 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2019 endeks değeri olan 440,50 rakamının, Haziran 2019 endeks değeri olan 413,63  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,50 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-aralik-2019/