Haz 01

Saica Pack Sakarya’da Bayram Öncesi Kitlesel Basın Açıklaması

2019’un Mayıs ayında örgütlendiğimiz ve yetki başvurusu yaptığımız Saica Pack Sakarya Ambalaj’da 6 işçinin hukuksuz bir şekilde işten atılmasına karşı başlattığımız direnişin 3. gününde bayram öncesinde geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Açıklamaya Genel Başkanımız Ergin Alşan da dahil Genel Merkez yöneticileri, İstanbul, Kocaeli ve Çaycuma Şube Başkanları ve Yöneticileri, çeşitli işyerlerinin temsilcileri kaıldı.  Ayrıca Sakarya’da Türk-İş’ bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri katıldı. Saica direnişini öğrendiği andan itibaren elinden gelen tüm desteği gösteren ve İspanyol şirketin Genel Merkezine mektup gönderilmesini sağlayan üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da açıklamaya katılanlar arasında yer aldı.

Yoğun katılımın olduğu açıklamada ilk olarak Sendikamız Genel Başkanı Ergin Alşan aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“SAİCA PACK İŞÇİ KIYIMINA SON VER!

Selüloz-İş Sendikası olarak Nisan ayında örgütlenmesini yaptığımız ve 24 Nisan’da yetki tespitine başvurduğumuz İspanyol menşeili Saica Pack Sakarya Ambalaj işyerinde 29 Mayıs’ta (2 gün önce) 6 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise hiçbir şey gösterilmedi ve arkadaşlara notere onaylatmaları için adlarına işveren tarafından düzenlenmiş bir belge verildi. Belgede; “Ailevi ve özel sebeplerle borçlarımı ödemek için ihtiyacım olan toplu para nedeni ile çalışmakta olduğum fabrikanın sahibinin ve dolayısı ile işverenimin değişmesi hususunu da göz önünde bulundurarak kıdem tazminatımın ödenmesi ve iş sözleşmemin feshedilmesine ilişkin talebimin kabulü ile gereğinin yapılmasını ihbaren bildiririm.” Yazıyordu. Ancak ne işçi arkadaşlar kendi isteği ile çıkmak istediler ne de böyle bir belgeyi imzalamak… Sonrasında ise atılan arkadaşlar işveren tarafından kapıya çıkarıldı ve içeri alınmadılar. Bunun üzerine aynı gün pankartlarımızı asarak direnişe başladık.

Sendika hakkı anayasal bir hak olduğu kadar, işçilerin onurlu yaşam mücadelesinin de teminatıdır. Saica işçisi de bunun bilincinde olarak sendikamıza üye oldular ve karşılaşabilecekleri bütün olumsuzlukları göze aldılar. İşçilerin özverili çalışması sonucu kısa bir sürede yeterli çoğunluğa ulaşıldı ve yetki tespitine başvuruldu. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi işveren yetki tespitine itiraz etti ve daha sonrasında sudan gerekçelerle bu işin öncülüğünü yapan işçiler işten atıldı. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde yetki itirazları sendikasızlaştırmanın bir aracı gibi kullanılmakta, itiraz sürecinde işveren işçiler üzerinde türlü baskılar uygulamaktadır.

Sendikaya üye olmak, insanca bir yaşam talebinde bulunmak, daha iyi çalışma koşularında çalışmak istemek ne suçtur, ne de işten atılma sebebidir. Demokratik bir ülkede bu istekler son derece insani ve temel bir haktır. Ama ne hikmettir ki, bu hakların anavatanı sayılan ülkelerden gelen ve sendikal haklara saygılı olduğunu söyleyen uluslararası şirketler konu ülkemizdeki sendikalaşma olunca bir anda tüm söylediklerini unutup işçi çıkarma da dahil tüm anti-demokratik yollara başvurmaktadırlar. Bizlerin temel talebi ve mücadelesi dünyanın her yerinde sendikal hakları tanıyan şirketlerin, aynı tutumu ülkemizde de göstermesi ve sendikaları sosyal bir taraf olarak kabul etmesidir.

Sendikamıza üye olan, hakkını demokratik yollarla arayan Saica işçisi bunun karşılığında Ramazan ayında, bayramdan 3 gün önce kendilerini fabrika kapısının önünde buldular. İşçilere işten atılmaktan daha zor gelen şey, kendilerinin hazırlamadıkları ama adlarına düzenlenmiş belgelerle hukuksuz şekilde kapının gösterilmesidir. Ancak hangi koşullarda ve gerekçelerle çıkarılma olursa olsun şunu iyi biliyoruz ki; bunun temel sebebi sendikanın içerideki etkinliği kırmaktır. Aynı zamanda içeriden gelen bilgiler işten atmaların devam edeceği yönündedir.

Bizim bu işyerindeki temel talebimiz işten atılan işçilerin işe geri alınması ve bundan sonra herhangi bir işçinin işine son verilmemesidir. Aynı zamanda Saica işvereni işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duymalı ve işyerinde yaşanabilecek sorunların toplu pazarlık masasında çözülmesinin önünü açmalıdır.  Son olarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; hem işten atılan üyelerimiz için hem de içeride kalan üyelerimiz için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.”

Daha sonra ise Kemal Özkan yurtdışındaki sendikalardan getirdiği selamla söze başladı ve şirket yetkililerine seslenerek hukuksuz işte atmalara son vermesini ve atılan işçilerin geri alınması ile yetki itirazının geri çekilmesini talep etti.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/saica-pack-sakaryada-bayram-oncesi-kitlesel-basin-aciklamasi/