Kas 06

ORAL AMBALAJ’DA BASIN AÇIKLAMASI

Örgütlenme çalışmamızın devam ettiği İzmir/Torbalı’da kurulu bulunan Oral Ambalaj İşyerinde işveren sendikamıza üye olan 5 işçiyi işten attı. Pandemi koşullarında işten atma yasağı olmasına rağmen işveren haksız, hukuksuz yere işçi çıkardı.

Ancak tüm bunlara rağmen Selüloz-İş Sendikası olarak işyeri önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Katılan tüm sınıf dostlarına teşekkür ediyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli sınıf dostları, sevgili basın emekçileri;

Sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten atılan Oral Ambalaj işçilerinin direnişine ve basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz.

Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde sendikal örgütlenme demek işten atılmak demektir. İşten atmak yasaya aykırı olsa bile işçilerin kaderi değişmemektedir. Ama biz Selüloz-İş Sendikası ve Oral Ambalaj işçileri olarak bu kaderi değiştirmeye kararlıyız ve değiştireceğiz.

Bir süredir sendikal örgütlenme çalışmamızın devam ettiği Oral Ambalaj işyerinde, işveren örgütlenmeyi duyduktan sonra 5 üyemizi hukuksuz ve yasaya aykırı bir şekilde işten çıkardı. Gerekçe olarak da fazla mesaiye kalmamaları gösterildi. Hepinizin de bildiği gibi içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında işten çıkarma yasağı olmasına rağmen, sendika alerjisi olan işveren yasaları dinlemeksizin üyelerimizi işten çıkardı.

İşçilerin ekmekleriyle ve gelecekleriyle oynayarak, işçilere baskı yaparak sendikal örgütlenmeyi bitireceğini düşünen işveren yanılmaktadır. Bugün başlattığımız direnişle biz bu örgütlenmeyi en kısa sürede bitireceğiz ve toplu sözleşme için masaya oturacağız. Çünkü işverenin yanıldığı bir konu var ki, o da hem işten atılan üyelerimiz hem de içeride çalışmakta olan üyelerimiz haklarına, geleceklerine ve sendikalarına sahip çıkmaya devam edeceklerdir.

İşveren içeride istediği baskıyı yapsın, istediği kadar işçi çıkarsın. Bizler köle değiliz. Bizler emekleriyle çalışan işçiler ve onun öz örgütü olan sendikayız. Kaderimizi, geleceğimizi işverenin iki dudağı arasına bırakmayacağız, kendi geleceğimiz üzerinde söz sahibi olacağız. Bunu kabullenemeyen, işçileri köle gibi gören, istediği zaman istediğini yapacağını düşünen işveren bilsin ki, sendikayı ve işçilerin söz hakkını tanıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Örgütlenmenin her türlü baskıya maruz kaldığı, işçilerin işten atılarak gözdağı verilmeye çalışıldığı bu işyerinde kararlılıkla sendikal mücadeleye ve örgütlenmeye devam edeceğiz.

İçeride çalışan ve şu an bizi duyan bütün işçiler rahat olsunlar. Yalnız değiller ve olmayacaklar. Biz Oral Ambalaj işçilerine güveniyoruz. Geleceklerine sahip çıkacaklar ve kararlılıkla başlattıkları bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerdir.

Bizim taleplerimiz son derece net ve açıktır. Burada vermiş olduğumuz mücadele de bunun göstergesidir. Buradan bir kez daha işverene sesleniyoruz.

İşçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkı tanınsın ve her türlü baskı son bulsun!

Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan işçiler işe geri alınsın!

SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/oral-ambalaj-direnisi-basladi/