Şub 23

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde Anlaşma Sağlandı

Sendikamız ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri (eski adıyla İpek Kağıt) arasında 2022 Eylül ayından beri devam eden ve 7 Mart 2023 tarihine grev uygulama kararı aldığımız toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanarak toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Sendikamız Kocaeli Şubesine bağlı olan ve Yalova ve Manisa fabrikalarında yaklaşık 280 üyemizi kapsayan TİS, üyelerimizin talepleri doğrultusunda imzalandı. İmzalanan TİS’le birlikte, hem ücretlerde hem de sosyal haklarda çok büyük artışlar sağlandı.

Süreç Nasıl Gelişti?

Bir önceki dönem TİS’in ikinci yılının (2021 Eylül-2022 Ağustos) içindeyken, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyonist ortamdan ve düşen alım gücünden kaynaklı işverenden 2022 yılı Mart ayının geriye dönük 6 aylık enflasyonu olan %42’lik oranın TİS yıllık zammı alınmasına rağmen işçilerin 2022 Şubat ücretlerine yansıtılmasını talep ettik. İşverenle yapılan görüşmeler sonucunda bu talebimiz işveren nezdinde karşılık buldu ve yapılan ek protokolle 2022 Mart ayından geçerli olmak üzere işçilere %42 oranında zam yapıldı.

Hem yıllık belirlenen TİS ikinci yıl zammının 2021 Eylül’de alınması hem de ek protokolle 2022 Mart ayında %42’lik geriye dönük 6 aylık enflasyon oranının işçilerin saat ücretlerine yansıtılmasıyla, alım gücünde yaşanan düşüş ve hayat pahalılığına karşı üyelerimiz korunmuştur.

TİS Süreci ve Anlaşma Detayları

2022 Eylül’de yine yüksek enflasyon ve düşen alım gücü koşullarında başlayan TİS süreci oldukça zorlu geçti. İşveren başlarda 2022 Mart ayında yapmış olduğu %42’lik zammın dikkate alınmasını ve yeni dönem için yapılacak olan zamdan mahsup edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak biz bunun mümkün olamayacağını ve yeni dönem ücret artışında herhangi bir mahsup durumuna gidilemeyeceğini söyledik. Bir önceki dönem TİS ücret zammı dönemleri yıllık olmasına rağmen, yeni dönem TİS taslağında ücret artışlarını altışar aylık olarak teklif ettik. Bu durumunda işveren tarafından kabul görmemesi üzerine TİS süreci tıkandı ve herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Başta üyelerimiz olmak üzere, Sendikamızın bu taleplerinde ısrarcı olması ve kararlı duruşu sayesinde ve işverenin de geldiğimiz noktada adım atmasıyla birlikte olmazsa olmaz taleplerimiz karşılandı ve 21.02.2023 tarihinde anlaşma sağlanarak TİS bağıtlandı.

Bu anlaşmaya göre; yürürlük süresi 01.09.2022-31.08.2024 olan ve her altı ayda ücret artışı öngören TİS’in ilk 6 ayı için (01.09.2022-28.02.2023) herkesin çıplak aylık brüt ücretlerine seyyanen 8100 TL zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca yine herkesin çıplak brüt ücretlerine 10 TL kıdem zammı alındı. Böylelikle ilk 6 ay için ortalamada 8220 TL’lik seyyanen artış ve ortalamada da %88’lik bir ücret artışı sağlandı. Sözleşmeye başlarken çıplak brüt 9400 TL iken, bu artışlardan sonra ortalama çıplak brüt ücret 17.620 TL’ye yükseltildi. Ayrıca ikinci 6 ay için TÜFE, üçüncü 6 ay için TÜFE+500 TL ve dördüncü 6 için de TÜFE+500 TL ücret artışı sağlandı.

Ayrıca sosyal yardım maddelerinde de ortalama %125’lik bir artış sağlandı. Örneğin her ay ödenen ve 650 TL olan sosyal paket 1.400 TL’ye, 350 TL olan vardiya zammı 800 TL’ye, yine 350 TL olan ve senede iki kere ödenen Ayakkabı yardımı 850 TL + KDV ile 1.003 TL’ye çıkarıldı.

Son olarak ilk defa bu dönemde yeni bir kazanım elde edildi ve işyerinde çalışan üyelerimize işveren tarafından yapılmak üzere tamamlayıcı özel sağlık sigortası hakkı elde edildi.

Yapılan anlaşmanın başta üyelerimize, sendikamıza, Eczacıbaşı ailesine ve tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/eczacibasi-tuketim-urunlerinde-anlasma-saglandi-2/